• Ako želite da saznate više o našoj ponudi i nama, molimo kontaktirajte naš tim!

Koturača

Category:

Product description

Opšte napomene

Hfa šumska oprema i pribor imaju široku i bogatu primenu u šumarstvu. Kada se pravilno upotrebljavaju imaju dug vek trajanja. Medjutim samo kroz pravilnu primenu mogu se izbegnuti velike štete i povrede na radu. Pročitajte informacije sa razumevanjem naročito u korišćenju klizača – čokera i strane koja se upotrebljava kao pravac vuče tj koja strana lanca se kači na klizač i na koju stranu.

Originalnost proizvoda

Fabričko stanje hfs- sfs proizvoda nije dozvoljeno prepravljati i menjati. Nije dozvoljeno bušiti ili probijati druge rupe osim gde je to već predvidjeno zbog zamene dotrajalih
delova- zamene igle, vijaka i navrtki.

Upotreba i odgovornost

Hfs proizvode pre upotrebe isključivo za savet konsultovati lica iz hfs službe održavanja ili lica koje je tehnički obučeno da daje savete i objašnjenja pravilne upotrebe hfs-sfs šumske opreme i pribora. Prilikom isporuke hfs proizvoda naša dužnost je da vam pokažemo sve delove koji prate proizvod i od kog materijala si
proizvedeni naročito igla- kraj sajle, vijak- klizač…. Takodje da naglasimo da proizvodi koji su crvene boje su g80 kvaliteta čelika, a proizvodi koji su plave boje su g100 kvaliteta čelika. I na kraju važna napomena da hfs ne odgovara za štetu nastalu neodgovrnim i nestručnim rukovanjem sa proizvodima kupljenim od našeg odgovornog lica (vision trade doo). U svakom slučaju ukoliko osigurate minimalnu prekidnu silu prema tabelama za svaki proizvod nećete imati problema u radu.

KOTURACE